Tren de Llevant. En marxa, ja!

La Plataforma pel Tren vol informar-vos dia a dia de totes les accions que durem a terme per tal d'aconseguir el TREN DE LLEVANT. Dia 6 de novembre de 2011 convocam la 8ena MARXA PEL TREN DE LLEVANT que acabarÓ a Son Servera. Les obres estan aturades. Demanam que es posin en marxa, ja!. VIA LLIURE AL TREN

Quan el PP estava a favor del tren: Parlament IB 13-11-2007

trenllevant | 05 Gener, 2013 11:22

DIARI DE SESSIONS DEL PLE /  núm. 13 / 13 novembre del 2007

IV. Proposició no de llei RGE núm. 1855/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari amb l'administració de l'Estat.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al debat i a la votació de la proposta no de llei 1855, presentada pel Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la paraula la Sra. Cabrer.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa dues setmanes vàrem tenir oportunitat de debatre una proposició no de llei del BLOC en matèria precisament de projectes ferroviaris i de conveni ferroviari amb l’Administració de l’Estat, una proposició no de llei que el Grup Parlamentari Popular va votar en contra per manca d’ambició tant en els projectes plantejats com en el contingut del futur conveni ferroviari. De fet ja vàrem dir en aquella intervenció que hi havia una proposició no de llei anterior del Partit Popular, que és la que ara tenim oportunitat de presentar i la que creim que sí és ambiciosa i que sí concreta les necessitats en matèria del futur conveni ferroviari que necessiten les Illes Balears.

La proposició no de llei de fet no és més que quasi la mateixa que en el seu moment es va aprovar per unanimitat en aquest parlament l’any 2004, una proposició no de llei que en aquell moment va presentar el PSM i que donava suport tant que conveni ferroviari fos un 2% de la inversió prevista en aquell moment en el PEIT que estava en vigor, el PEIT 2000- 2007, com es donava suport també als projectes que s’havien d’incloure i que nosaltres avui presentam.

No dubt i esper que vostès mantendran la coherència i votaran a favor perquè sense cap dubte ara, que a més són vostès els responsables de gestionar el transport públic de les Illes Balears, el seu projecte de futur supòs que serà igual o més ambiciós del que ho era la legislatura passada. Esper que mantenguin aquesta coherència i credibilitat en quantia i projectes i, sobretot, que comencem a concretar i a fer alguna cosa concreta més enllà de les paraules que duim ja tants d’anys parlant del conveni ferroviari.

La legislatura del transport públic és alguna cosa que com sempre vostès s’omplen la boca, se l’han omplert sempre, encara que quan varen tenir oportunitat de governar l’anterior pacte de progrés va passar el que va passar, i evidentment no va ser la legislatura del transport públic. Per això avui tenen l’oportunitat de demostrar, ja dic, si almanco en les paraules seran igual d’ambiciosos que ho eren la legislatura passada.

I què és el que volem concretar amb aquesta proposició no de llei? Bàsicament hi dos punts. En el primer punt i en primer lloc demanam una bona finançació de l’Administració de l’Estat que per càstig polític nosaltres no vàrem poder tenir, malgrat consensuar amb el Sr. Antich, que era el secretari general del PSOE, tots els projectes, incloent el soterrament del tren a Inca, que a més era una imposició del PSOE dins aquella negociació. Durant quatre anys ni tan sols no ens varen rebre, ni a la vicepresidenta ni a mi; ens varen remetre del Ministeri de Foment al Ministeri d’Economia i Hisenda, i ni tan sols no ens varen donar cita malgrat fer la sol·licitud conjunta entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Supòs que eren coses del tarannà. Per tant, què demanam? Demanam un conveni amb una quantia concreta, la qual és el 2% de l’actual Pla d’infraestructures de transports, la qual cosa és el que sempre hem mantengut dins aquest Parlament. Parlar d’un 2% del PEIT suposa parlar de 2.069 milions d’euros, donat que el PEIT actual té una durada molt més llarga, una durada de 15 anys, del 2005 al 2020 i una inversió del PEIT només en matèria ferroviària per a tota Espanya de 103.000 milions d’euros. Per tant, aquesta xifra del 2%, aquests 2.069 milions d’euros suposarien anualment per a les Illes Balears una quantitat aproximadament de 140 milions d’euros, una quantitat, precisament, molt dins la línia del que més o menys nosaltres necessitam si volem afrontar els projectes del Pla de transport aprovat.

 (Segueix)

El tren ja Ús a ArtÓ!

trenllevant | 29 Desembre, 2012 16:05

Els batles damunt la locomotora a l'arribada a Artà amb tocs de xeremies i rebuda per part de la gent 

 

A l'arribada es llegí el manifest que teniu a continuació

 (Segueix)

El tren ha arribat a ArtÓ. 29-12-12

trenllevant | 29 Desembre, 2012 13:46

El tren arriba a l'estaciˇ d'ArtÓ demÓ (dissabte 29) a les 12h

trenllevant | 27 Desembre, 2012 14:23

La plataforma pel tren de Llevant vol fer partícep a tota la ciutadania de la festa que celebrarem dissabte dia 29 de desembre de 2012 a les 12h amb motiu de l'arribada del tren a l'estació d'Artà.

 

Després de 14 anys de reivindicacions, i amb gairebé un any de retràs en les obres, el tren tornarà a l'estació d'Artà on les autoritats rebran el convoi amb gran satisfacció ja que suposarà una gran passa en termes de mobilitat per a tota la Comarca del Llevant, que deixarem de ser ciutadans de tercera. 


Ara sols ens restarà espera que arribi fins a Cala Rajada el més aviat possible, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin. De fet el conveni ferroviari signat el 19 de febrer de 2009 així ho preveia.

Aix˛ no pot quedar aixÝ 1

trenllevant | 22 Novembre, 2012 09:33

Son Catiu (terme municipal d'Artà)

vegeu més imatges

 (Segueix)

Sr. Bauzß, aix˛ no pot quedar aixÝ

trenllevant | 21 Novembre, 2012 17:42

12.00

 Carta oberta al President del CAIB

 

La plataforma pel tren de Llevant denuncia l’estat d’abandó de les obres del tren de Llevant. Iniciades les obres. Feina feta en més del 50% i licitada un 20% més, el Govern Balear que vostè presideix ha començat a liquidar els contractes amb les empreses adjudicatàries.

 Any i mig sense fer res, les obres estan en un estat deplorable. S’han negat, hi ha barreres tomades, és un femer! Sr. Bauzà, això no pot quedar així.

 Els principals beneficiaris per aquestes obres som els més perjudicats.

 Denunciam que, des del vostre govern, no hi ha cap voluntat d’acabar les obres. No hi ha cap voluntat d’establir una renovació del conveni ferroviari amb el Ministeri de Foment per tal de concretar un nou calendari d’obres. En una paraula, no hi ha cap voluntat de fer-hi feina.

Mentrestant, el Govern Balear que vós presidiu segueix invertint en el megalòman projecte de l’inviable Palau de Congressos, en el segon cinturó i en la reconversió de la platja de Palma. Teniu doblers per al que voleu. I a Madrid també:

 (Segueix)

Discurs de BauzÓ al Parlament. Debat estat de la Comunitat 20-11-12

trenllevant | 21 Novembre, 2012 17:30

Canviant el model de transport

Una cosa que dóna seguretat és la bona gestió. I la mala gestió origina inseguretat, de tot tipus. I el que es va gestionar molt malament, i ara en veim les conseqüències, és el tren Manacor-Artà. Per això hem hagut de suspendre temporalment la línia, per falta de liquiditat. El Govern central només ha aportat 57,5 milions dels 443 firmats amb l’anterior Govern en un conveni ferroviari en el qual s’incloïa aquesta obra i que van qualificar d’«històric», i era poc més que una declaració d’intencions.

 (Segueix)

Els responsables de mobilitat muden el cantet respecte del tren de Manacor-ArtÓ-Capdepera

trenllevant | 15 Novembre, 2012 18:16

 Des que els mitjans de comunicació de nivell estatal han posat l'ull damunt el tren de Llevant el Govern ha mudat "cantet".

Ara, al reportatge de INTERVIU "Millones para un tren fantasma", manifesten que si no fos per la crisi el tren s'hagués acabat.

 També continúen dient dois com a catedrals: Juan Salvador Iriarte diu que són necessaris 6.000.000 de passatgers a l'any per poder fer la línea.

Aquest és dels que diu el que pensa però no pensa el que diu.

Semblen aquells estudiants que van a l'examen sense haver fet els deures ni estudiat, copien una dada al veïnat sense assegurar-se que és la correcta, el professor els hi demana d'on surt aquesta dada, no ho saben, descobreix que han copiat, però són tan xerecs que han copiat malament!

Són un desastre i no tenen remei! Se'n vagin a ca seva. Dimissió, ja!

A continuació teniu el pdf de l'article. Un gran treball d'Imma Muro i Biel Capó.

 (Segueix)

Els batles no en treuen aguller

trenllevant | 15 Novembre, 2012 17:39

 Reunió dels batles de Llevant amb Bauzà i Company

Consolat de la Mar 14/11/2012

 

 (Segueix)

Quina vergonya!

trenllevant | 30 Octubre, 2012 20:10

Un any després, el Govern Balear ni té respostes ni sap el que ha de fer.

Nota de premsa un any després de la  VIII MARXA (SON SERVERA 2011) 

 (Segueix)

Farts de mentides!

trenllevant | 30 Novembre, 2011 17:12

Profunda decepció per partida doble. Aquesta és la sensació que tenim des de la Plataforma pel Tren de Llevant després de la reunió de la comissió mixta entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Foment i entre els batles i el President del Govern, senyor Bauzá.

De la primera reunió tenim la impressió que, una vegada més ens han pres el pèl. Ara resulta que si volem aclarir on són els doblers hem d’anar al Ministeri d’Economia quan fa unes setmanes, abans de les eleccions, ens deien que els doblers ens esperaven a Madrid.

De la reunió amb els batles, per cert no tots, amb el President de la Comunitat Autònoma sabem el que ens ha dit el Conseller responsable: Ens ha dit que és hora de fer pinya per aconseguir que s’acabin les obres. Alabat sia Déu! Ja era hora ! Per arribar a aquesta conclusió també ha calgut que passassin unes eleccions.

Estam farts! Estam indignats! Estam cansats que uns i els altres se’n riguin de nosaltres!

El Ministeri de Foment ha gastat, el 2011, en infraestructures ferroviàries (AVE la seva majoria) 7.699 milions d’euros i nosaltres, els ciutadans de les Illes Balears, que hem contribuït, i molt, amb els nostres imposts a que es puguin fer aquestes inversions, hem d’anar a pidolar, a demanar almoina. No tenen vergonya!

A partir del 2012 les coses segur que canviaran. El Govern de l’Estat i el de la Comunitat Autònoma seran del mateix color polític (del PP), els diputats i els senadors electes del PP i del PSOE treballaran perquè les Illes Balears siguin tengudes en compte pel Govern de Madrid i de ben segur es signarà la pròrroga del conveni i arribaran els dobler per acabar les obres del tren. Així de clar ho ha deixat el número 1 del PP, el diputat electe, Sr. Ramis quan ha dit  tenir arguments de fons per defensar els interessos de les Balears que són els mateixos d'Espanya". Que Santa Llucia ens conservi la vista!

Declaracions del Conseller Company en referŔncia al tren

trenllevant | 30 Novembre, 2011 17:10

El tren va per llrag

trenllevant | 30 Novembre, 2011 17:06

A la fi, dia 23 de novembre, s'ha reunit la Comissió mixta Govern Balear-Ministeri de Foment
La Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control del conveni ferroviari s’ha declarat “no competent” i ha derivat la negociació d’aquest conveni a una mesa bilateral de negociació entre el Govern Balear i el Ministeri d’Hisenda, que s’haurà de sol·licitar a través del Ministeri de Política Territorial.
A l'horabaixa el president Bauzá i el conseller Comapany s'han reunit amb els batles de la comarca de Llevant per explicar la situació.


Des de la Comissió Mixta s’ha convidat el Govern a reprogramar el conveni signat el 2008 i a adaptar-lo a la delicada situació dels comptes de l’Estat.

Per tant les obres quedaran molt temps aturades, contra la voluntat expressada per la ciutadania de la Comarca.


A l'horabaixa, el president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, s'ha reunit amb el batles de Son Servera, José Barrientos; de Capdepera, Rafael Fernández, i de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigròs, per a informar els edils d'aquest municipis de la zona de Llevant sobre la reclamació que el Govern de les Illes Balears ha fet a Madrid per a l'ampliació del termini d'execució del conveni ferroviari per quatre anys i la dotació econòmica per a pagar les obres compromeses.
 (Segueix)

El PP exigirß al nuevo Gobierno que pague el convenio ferroviario

trenllevant | 14 Novembre, 2011 13:22

Actualizado lunes 14/11/2011 12:08 horas
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/14/baleares/1321268893.html
 
- Se firmó en 2009 por los ejecutivos central y autonómico
- El total es 443 millones, de los que tan solo se han transferido 57

El PP exigirá al próximo Gobierno de España que cumpla con el convenio ferroviario firmado en 2009 por los ejecutivos central y autonómico por valor de 443 millones de euros y de los que tan solo se han transferido 57, y también le pedirá la paralización de las prospecciones en el mar entre Ibiza y Denia.
"Por supuesto que sí, lo haremos con plena conciencia", ha respondido la diputada popular Margalida Cabrer cuando ha sido preguntada en rueda de prensa si ambos asuntos serán exigidos al Ejecutivo que saldrá de las urnas el próximo domingo y que con toda probabilidad será del PP según concluyen todas las encuestas.
La portavoz del PP en el Parlament ha lamentado hoy el reiterado incumplimiento del convenio ferroviario 2009-2011, otra "herencia" más del Govern presidido por Francesc Antich (PSIB-PSOE) y que ahora debe afrontar el Ejecutivo de José Ramón Bauzá (PP).
Los socialistas defenderán mañana en el pleno de la Cámara legislativa una moción por la que se pide al Ejecutivo autonómico que prosigan las obras del tren hasta Artà y se lleven a término todos los proyectos del referido acuerdo.
Cabrer ha mostrado su extrañeza porque los socialistas reclaman ahora que están en la oposición que continúen las obras cuando el Govern socialista ni las ejecutó en su totalidad, ni exigió durante tres años que se pagara la millonaria cifra adeudada y, además, adjudicó obras por valor de 200 millones sin tener dinero.
"Resulta que ahora nos piden soluciones a su gestión", ha lamentado Cabrer, para quien lo que tenían que hacer los socialistas es pedir disculpas a la ciudadanía. Para el PP, es "prioritario" que se cumpla el convenio ferroviario porque el mismo vence a finales de diciembre.
Por ello, los populares presentarán una moción alternativa a la propuesta socialista que consta de dos puntos: que el Govern inste al actual Ejecutivo central a que cumpla lo rubricado y que el Parlament constate la importancia de que se apruebe una ley de Movilidad de las Islas Baleares.

 (Segueix)

┤Joserra┤ Orta echa a los viajeros del tren. DM 12-11-2011

trenllevant | 13 Novembre, 2011 06:56

JOAN RIERA.

RIERA.DIARIODEMALLORCA@EPI.ES

Con las elecciones decididas, atendamos otros menesteres. Se llama José Ramón Orta. Entre sus pecadillos de juventud se cuenta montar broncas en un colegio electoral con venerables ancianas que cometieron el error de simpatizar con un partido rival. Con el triunfo de Jaume Matas en 2003 alardeaba en voz alta de la tajada de la tarta que iba a corresponderle en el reparto. Con la victoria de su tocayo de apellido Bauzá ha logrado el cargo de enterrador. Cobra un sueldo generoso como sepulturero de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Dado que resultaría poco agradable proceder a la inhumación de los convoyes con los usuarios en el interior, el otro Joserra se afana en echar a los pasajeros, convertidos en un estorbo para culminar su labor.

La primera medida consiste en planificar adecuadamente los retrasos para lograr que los usuarios lleguen tarde a sus puestos de trabajo. A la décima, el jefe da la misma credibilidad a quien ofrece esta excusa que al empleado que solicita por cuarta vez asistir al entierro de su abuelita de Cáceres. La solución para evitar un más que probable despido es tomar de nuevo el coche, pagar la gasolina a 1,30 euros el litro, enfrascarse en el atasco de los accesos a Palma y pagar la ORA cada 120 minutos con la altruista finalidad de engrosar los beneficios de la empresa concesionaria.

El segundo paso del maquiavélico plan es trabajar a fondo para que vagones y estaciones den asco. Solo los viajeros con agallas suficientes para participar en Humor amarillo –ese programa japonés que somete a mil perrerías a los concursantes– resisten entre la inmundicia que ha pasado de los excusados a los andenes y de los andenes a los trenes. Con el cierre de los retretes se expulsa a los usuarios con problemas de próstata. Con las papeleras y los andenes desbordados por latas vacías, pañuelos de celulosa usados y preservativos desechados, se larga a quienes jamás viajarían a un país del Tercer Mundo. Con los vagones de suelo pegajoso, asientos ennegrecidos y papeles por el suelo nos retrotraen a la posguerra, cuando las gallinas, como valor altamente preciado, viajaban en ferrocarril.

La tercera etapa consiste en desprestigiar este transporte. Según el conseller Gabriel Company, cada cliente del tren y del metro cuesta 13,5 euros. Este elevado precio obedece a varios factores de los que destacaremos dos: el faraonismo ferroviario de la izquierda, pero también del PP, dando prioridad a obras de difícil amortización o la pésima negociación del convenio acordado por Mabel Cabrer. Las respuestas a los desmanes se encuentran en el gremio de los políticos, no en el de los enemigos-usuarios.

 (Segueix)

En Company no ens enten. DM 10-11-2011

trenllevant | 11 Novembre, 2011 12:27

"No entiendo muy bien a los partidarios del tren que critican al Govern por paralizar las obras; sólo hace falta saber leer para darse cuenta de que no había ni hay dinero" ironizaba ayer el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad del Govern, Biel Company, tras su reunión con el alcalde de Manacor, Antoni Pastor y varios regidores del equipo de gobierno local, para tratar distintos problemas que acucian económica y socialmente al municipio y su comarca.
"El tren-tram es un problema de convenio: El Govern anterior licitó obras por un valor de 220 millones de euros, cuando Madrid tenía conveniados con Antich solamente 57,5. No digo yo, lo dice el apartado de inversiones del Boletín Oficial del Estado. Creo que cualquiera que sepa mirarlo lo puede ver", subrayaba.
Para Company, el parón indefinido de las obras se trata de un acto de "responsabilidad", ante las empresas involucradas y frente a la ciudadanía: "Nos han dejado un agujero, que ahora tenemos que arreglar. Lo siento mucho, pero el Govern no puede hacer quebrar empresas. Ahora nos tocará renegociar un nuevo convenio ferroviario con Madrid".

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/11/10/company-hay-dinero-tren-llevant-falta-leer/719018.html

 (Segueix)

Entrevista a Miquel Ramis, candidato del PP al Congreso de los Diputados 11-11-2011 DM

trenllevant | 11 Novembre, 2011 12:23


2. Què faran des del Govern de l´Estat amb el tren de Llevant si guanyen les eleccions? Compliran el conveni ferroviari signat?

» Es convenis estan per cumplir·se. En funcio de la disponibilitat economica.

  3. Què pensa fer el PP amb les obres del tren de Llevant?

» Antes creo que ya he contestado. En este asunto el PSOE ha demostrado una irresponsabilidad total : firman un convenio que no cumplen, y quieren que la responsabilidad sea de otro.

  4. Pensau deixar ses carreteres així com estàn per les obres aturades del tren del llevant?

» No, las carreteras se han de acabar, pero obviamente deben ser financiadas por Madrid. Hoy por hoy el gobierno ZP no las está pagando.

 

Company dixit al Ple del Parlament dia 2 de novembre de 2011

trenllevant | 11 Novembre, 2011 12:06

Tal vegada no ens hem d’engatar en aquesta ruta del
bacalao, tal vegada l’hem de transformar i hem de fer una altra
història.
I hem de tenir un bon servei públic, però no hi ha motiu
que s’hagi de fer amb segons quin tipus de transport públic, i no
és que un no hi cregui, és que si no és possible fer-lo rendible no
és possible. Miri, hi hauria una manera de fer-los anar a tots en
tren i és a garrotades, però no crec que vostè i jo ho vulguem
fer. Per tant, si un no vol agafar el tren, perquè dura massa
temps, perquè fa renou o perquè li agrada més anar en bus, per
què no hi ha de poder anar? I vostès han posat el preu del bitllet
més barat al tren que al bus, i per què?, per potenciar el tren i
així i tot no ho han aconseguit. Sap quin és l’esport nacional a
la pagesia? L’esport nacional a la pagesia és aturar-se davant les
vies del tren i contar la gent que passa, la gent que hi ha dins el
tren, i es poden contar amb els dits d’una mà la majoria de
vegades i això la gent no ho entén.
Sr. Bonet, jo he estat un dels
que m’he trobat aturat a Petra comptant-los diverses vegades, i
a Sineu. I escolti, tots els que passen cap a Manacor de vegades
basten els dits d’una mà per comptar-los...

 (Segueix)

Entrevista a Pablo MartÝn, candidat al Congreso del PSOE. DM 10-11-2011

trenllevant | 11 Novembre, 2011 12:01

Entrevista a Pablo Martín, candidato al Congreso del PSOE

19. Buenos dias, me gustaria saber qué opina del parón de las obras del tren Manacor-Artà? Si cree justo que el Gobienro del Estado no sea capaz de atender los compromisos firmados en el convenio ferroviario de 2008 com Baleares y cómo se puede resolver este tema. Muchas gracias

» El Gobierno central no solo ha atendido los compromisos del convenio ferroviario, sino que además había exigido al gobierno del Sr. Bauzá que entregara los papeles necesarios para poder continuar realizando las entregas correspondientes a este año. Al parecer, según la información de la que dispongo, esa documentación se ha enviado recientemente y en las próximas semanas se celebrará la reunión de la Comisión bilateral mixta para poder continuar con la tramitación administrativa.

...per˛, faran o no faran el tren?

trenllevant | 11 Novembre, 2011 11:58

Algú ho enten?

N˙meros i xifres del tren publicades. TomÓs MartÝnez

trenllevant | 10 Novembre, 2011 10:54

Els dies previs i posteriors a la 8ª marxa pel Tren de Llevant hi ha hagut moltes notícies, comentaris i articles en relació al tren, en general, i al Tren de Llevant, en particular.He volgut fixar-me especialment en les quantitats, en els números que s’han publicat, i això és el que n’he tret:

8 (Vuitena marxa pel Tren de Llevant)
14  (Catorze anys fa que es reivindica el tren de Llevant)
2500 (Les persones que participaren de la 8ª marxa)
443 (Són els milions d’euros pactats entre el Govern del Sr. Antich i el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero).
240 (Són els milions destinats al tren Manacor-Artà)
30 (Són els quilòmetres de via entre Manacor i Artà)
2008 (És l’any en què es va pactar el conveni)
2011 (És l’any en què acaba el conveni)
3 (Són els milions rebuts del conveni el 2008)
25 (són els milions rebuts del conveni el 2009)
15 (Són els milions rebuts del conveni el 2010)
14,5 (Són els milions rebuts del conveni el 2011)
57,5 (Són els milions rebuts del conveni entre el 2008 i el 2011)
220 (Són els milions corresponents a l’obra adjudicada)
130 (Són els milions de l’obra executada)
72,5 (Són els milions de deute)
4.500 (Són els quilòmetres de línies ferroviàries d’alta velocitat en construcció a la Península)
2.655 (Són els quilòmetres de línies ferroviàries d’alta velocitat en funcionament a la Península)
40 (Són els euros que costa el funcionament del tren per cada quilòmetre, recorregut, segons les dades del Conseller)
1,84 (Són els euros que costa el funcionament del bus per cada quilòmetre recorregut, segons dades del Conseller).
13,5 (Són els euros que costa el tren i el metro, per usuari, segons dades del Conseller)
3 (Són els euros que costa el tren i el metro, per usuari, segons dades de l’ex director general de mobilitat)
1,6 (Són els euros que costa el tren, per usuari, segons dades de l’ex director general de mobilitat)
53 (Són els milions d’euros que el Govern de l’Estat té disponibles en aquest moment per continuar les obres del tren)
300 (Són els milions d’euros que el Govern de l’Estat acaba de licitar, fa dos mesos, per l’AVE MAdrid-Galícia)
1.600 (Són els quilòmetres de línies ferroviàries d’alta velocitat que s’han posat en funcionament aquesta legislatura a la Penísnsula)
200.000 (Són els euros que costa cada any mantenir un quilòmetre d’una línia d’alta velocitat a la Península)
553 (són els milions que costa el manteniment de les línies d’alta velocitat a la Península)
12 a 30 (Són els milions que costa la construcció d’un quilòmetre de línia d’alta velocitat a la Península)

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

∞ (Infinita és la paciència dels mallorquins i les mallorquines …)

 

La Marxa del Tren a les notÝcies de televisiˇ [M] i CD'A

trenllevant | 09 Novembre, 2011 17:36

 (Segueix)

Una altra vegada, grÓcies!

trenllevant | 08 Novembre, 2011 06:23

 

La Plataforma pel Tren de Llevant i els coordinadors de la 8a Marxa des de Cala Rajada i Capdepera,  volem fer públic el snostre agraïment a les policies locals, protecció civil, guàrdia civil de tràfic, ajuntaments, servei de brigades municipals i voluntaris que han fet possible que la 8a MARXA hagui arribat a Son Servera sense cap incident.

 També volem agraïr als mitjans de comunicació el seu seguiment de la marxa quilòmetre a quilòmetre.

 

   I com no agraïm a tots els qui particìparen fent tota la marxa, un tram o s'acostaren a les sortides per donar ànims, o simplement comparegueren al polisportiu de Son Servera per reclamar junts l'acabament de les obres del tren de Llevant.

 Gràcies a tots!

Pel bé de tots, esperam no haver de convocar-ne cap altra!

 

Vergonya al Llevant. 8.11.2011 Editorial

trenllevant | 08 Novembre, 2011 06:21

Les pluges han mostrat la vergonya tercermundista d’abandonar una infraestructura pública a mig fer

 

 Ara que han arribat les plogudes, les obres inundades i a mig fer del tren del Llevant s'han convertit en la imatge del tercermundisme més vergonyós. I queda un hivern per endavant. Per sobre de les dificultats de deute que passa el Govern Bauzá, per sobre de criteris polítics que no troben ara viable econòmicament la línia del Llevant, hi ha les més elementals regles del sentit comú. Abandonar una actuació pública a mitges és una ofensa als contribuents.

Com es pot plorar pel deute si allà, ara mateix, assistim a una tudadissa de doblers? Haver de pagar durant anys una obra acabada pot ser difícil per l'erari públic en temps de crisi, però almanco està llesta i ofereix un profit als ciutadans. Deixar-la abandonada per capritx desmoralitza una comunitat que, a més dels nombrosos problemes que té per anar endavant, veu que els seus governants fan partidisme d'un equipament tan emblemàtic com és un ferrocarril. Què dirien a Alemanya o a Brussel·les si ho sabessin?

Les obres del tren anegades

trenllevant | 07 Novembre, 2011 17:19

Les pluges fan malbé les obres del tren a Son Servera

"Això és lo més patètic que es pot veure" J Barrientos.  vídeo Biel Capó

 (Segueix)

Opinions polÝtiques sobre la marxa del tren

trenllevant | 07 Novembre, 2011 17:14

"No poden anar contra el progrés, ...jo els recomanaria que viatjassin un poc...Renunciar és de beneïts i aquest Company ha demostrat no tenir dos dits de seny"  Pere Sampol

 

Lectura del MANIFEST de la 8a MARXA PEL TREN DE LLEVANT

trenllevant | 07 Novembre, 2011 17:12

El tren irrumpe en la campa˝a balear. EL PAIS 7 -11-2011 Andreu Manresa

trenllevant | 07 Novembre, 2011 17:08


La izquierda y los nacionalistas batallan contra el PP por un tren. Para que continúen las obras de una nueva línea de ferrocarril en Mallorca, que fueron paralizadas el pasado verano en el estreno del nuevo Gobierno de Baleares, de José Ramón Bauzá. El tijeretazo ocurrió cuando se había completado un 70 por ciento del proyecto de 130 millones de euros. Falta tender los raíles sobre el ramal de 30 kilómetros, entre Manacor y Artà. El Ejecutivo asegura que no hay partidas estatales para completar la infraestructura.

La herida está abierta. La oposición al PP del Gobierno está al frente de los Ayuntamientos de todos los pueblos -menos de Manacor- por donde discurre la línea frustrada, Capdepera, Artà y Sant Llorenç, Son Servera, la llamada comarca del Llevant. Se trata de una de las pocas áreas de Baleares ajenas al predominio político conservador. Los alcaldes de la zona han acudido al ministerio de Fomento en busca de apoyo a su causa lo que ha soliviantado al Gabinete balear que se considera víctima de un desplante de los responsables ministeriales.

 (Segueix)

Mallorca, en el vagˇn de cola. UH 6-11-2011

trenllevant | 06 Novembre, 2011 18:53

 

Mientras juega al despiste con los 240 millones de euros prometidos para la financiación del tren Manacor-Artà, el Gobierno de España se ha gastado en los últimos ocho años entre 54.000 y 135.000 millones de euros en la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad (AVE) en territorio peninsular. Aquí las obras del tren de Llevant están paradas y la situación provoca manifestaciones como la de hoy a las 12,30 en Son Servera.

 (Segueix)

LA MARXA, UN ╚XIT: El Llevant es banya pel tren

trenllevant | 06 Novembre, 2011 17:20

 

Malgrat les fortes pluges i el vent al llarg de tot el matí 500 marxaires han partit dels diversos punts de la Comarca: Cala Rajada, Capdepera, Artà, Sant Llorenç, Manacor. I al voltant de 2500 persones ens hem trobat al poliesportiu de Son Servera arribades en bus i cotxe de tota Mallorca.

Tots hem cridat ben fort VOLEM EL TREN, JA!.  VIA LLIURE AL TREN!


El manifest que aviat podreu verue el vídeo a aquest mateix bloc, ha estat llegit per Pep Alvarez , Lluís Gili, Marisa Rojas i Toni Nicolau ha estat recolzat amb forts aplaudiments al llarg de la seva lectura.
Valoram molt positivament la resposta de la població i comprova una vegada més que el tren és una demanda social unànim de la comarca.


La Plataforma pel tren de Llevant demana a les diveres administracions: Govern Balear i Govern de l'Estat que que deixin de dir dois, de posar excuses i que es posin d'acord en en el calendari de finançament per acabar les obres del tren i que el tren es posi en marxa, ja!

 (Segueix)

Conseller dĺImmobilitat i Tresporcs P˙blics. Miquel Piris

trenllevant | 06 Novembre, 2011 14:25

Per molt que hom sigui de lletres, hi ha xifres que canten (ópera, fandangos i rock and roll). El primer conveni que les Illes Balears han tingut mai per transport ferroviari i al que el Partit Popular renuncia alegrament és de 443 milions d’euros. El tren d’alta velocitat que unia Toledo amb Albacete va costar 3.500 milions. Amb el que a Mallorca fan una línia, a la península fan una andana. Aquest servei d’AVE s’ha suprimit perquè només hi viatjaven 9 persones de mitjana. Aquí sí que el conseller d’Immobilitat, Biel Company, hagués pogut comptar els passatgers amb els dits d’una ma. En el cas de destinacions com Sa Pobla o Manacor, sovint hi ha gent que ha de viatjar dreta. O Company és cec o té qualque tipus de desordre mental preocupant.

El conseller de Tresporcs diu que el bus és més rentable que el tren. Clar, l’homo ha fet els comptes posant-hi a dins el nyap del metro dissenyat per l’il·lustre exregidor del Partit Popular Javier Rodrigo de Santos. Les pèrdues d’aquest metro de la brillant època de Jaume Matas, costos de les inundacions per mal disseny a banda, són milionàries i farien descarrilar qualsevol balanç. Però les ordres de l’il·lustríssim i illetrat conseller són les de desprestigiar el transport ferroviari a qualsevol cost i aturar definitivament les obres del Tren de Llevant. Tenir un conseller de transports antitren només podia passar al lloc d’Europa que té més cotxes per habitant:  “És que és es colmo, es colmo!!!!” que diria Sampol.

El conseller d’Imbecil·litat i en Bauzà tenen el sac escrotal tan gran que, tot i saber que el dèficit fiscal de les Illes Balears és del 14’2%, el més alt de tot l’Estat espanyol, renuncien a milions d’euros que vendrien cap aquí només que enviassin els justificants de les obres cap a Madrid. S’estimen més pagar les indemnitzacions que ens costaran a tots haver d’aturar definitivament unes obres que ja estan executades en un 50%. Llavors, quan torni a fer balanç de comptes en Biel podrà incloure aquest concepte i així continuar atacant i rebentant la imatge del transport ferroviari des del centre mateix del sistema.

Més xifres. Un economista (?) anomenat José Pipó en un article a Última Hora diu que els 26.289 habitants de les poblacions que unirà el tren de Llevant no són suficients per considerar l’obra rentable. El Palma Arena va costar més de 100 milions d’euros i hi caben 4500 espectadors. M’hi jug els dits d’una ma, d’aquestes que serveixen per comptar passatgers, que al senyor Pipó aquesta obra i el seu ascensor li semblen una meravella. Robatoris a banda, em costa d’entendre que un senyor que signa com “economista” s’oblidi que Capdepera té 18.000 places hoteleres, Sant Llorenç 24.000, Son Servera 11.800...i que cada any ens visiten 8 milions de turistes. Per curt que sigui l’article o l’articulista, això s’hauria de tenir en compte. A no ser que hi hagi mala intenció...com la del conseller.

I si la ministra d’Economia Elena Salgado va obligar al president de les Illes Balears a renunciar al conveni ferroviari a canvi d’aprovar el pla de sanejament, que ho expliquin clar i deixin de dir falsedats sobre el tren.

Company: Al conseller d'inmobilitat no li surten els n˙meros. Antoni Verger. Bloc

trenllevant | 05 Novembre, 2011 22:16

Company: Al conseller d'inmobilitat no li surten els números

antoniverger | 05 Novembre, 

En Biel Company volia ser conseller d'Agricultura. Quan en Bauzà li va demanar va acceptar totd'una, satisfet de poder "manejar" a la fí el sector agrari balear d'acord amb el seu criteri. Del que no era conscient en aquell moment en Biel "mena" era del "petit detall" de què, juntament amb les competències d'Agricultura, en José Ramón li endossava també "menudències" competencials com Medi Ambient, Territori i Mobilitat. 

Company, qui, segons ha confessat, l'únic contacte que havia tengut amb el tren era una curiosa afició a comptar els passatgers que viatjaven dins els combois ferroviaris, de cop se va trobar "gestionant" el transport col·lectiu de Mallorca, quan ni ho esperava ni l'interessava.

Només així s'entén la inoperància, desinterès i, sobretot, desconeixement que manifesta el conseller d'Agricultura i Immobilitat cada vegada que bada boca en temes de transport públic. La darrera "ocurrència" ha estat dir que cada usuari del tren i el metro costa al govern 13,5 Euros. Una xifra completament FALSA.

Anem per parts. Les despeses totals de funcionament (personal, combustible, neteja i manteniment de línies i unitats mòbils) del sistema ferroviari (tren+metro) sumaven el 2010 un total de 25,5 milions d'Euros (veure despesa corrent als pressuposts de SFM). La xarxa ferroviària va tenir 5,5 milions d'usuaris el 2010 i uns ingressos per recaptació/patrimonials de 9 milions. Així, el "déficit" de funcionament del sistema ferroviari, costos d'explotació menys ingressos tarifaris, seria de 16,5 milions d'Euros anual. Per tant, cada usuari de tren i metro li "costa" a l'administració 3 Euros. Com pot dir l'inefable Company que són 13,5 Euros! Tal vegada ganes de desprestigiar el transport ferroviari? O és que el conseller suma als costos d'explotació estrictes el pagament d'interessos i amortitzacions del préstec de les obres del Metro (que per cert, s'han de pagar fins el 2030)?!

 (Segueix)

Tot a punt per viure una diada hist˛rica

trenllevant | 05 Novembre, 2011 13:34

6 N - Tots a Son Servera

 

 (Segueix)

LA DRETA NO VOL TREN (i aix˛ no Ús d'ara!)

trenllevant | 05 Novembre, 2011 10:03

Bartomeu Mestre i Sureda

 (Segueix)

HORARIS DEFINITIUS DE LA MARXA DEL TREN

trenllevant | 04 Novembre, 2011 16:15

 

hem augmentat les freqüències de tornada!

 

 (Segueix)

EL CONSELL DE LA SOCIETAT CIVIL DE MALLORCA amb el TREN DE LLEVANT

trenllevant | 04 Novembre, 2011 16:12

 

 CONSELL DE LA SOCIETAT CIVIL DE MALLORCA: ACIB, Asociació de Cineastes de les Illes Balears, Assemblea de Moviments Socials, Associació d’escriptors en Llengua Catalana (AELC), Associació de Renovació Pedagògica (SAIS), Associació Memòria de Mallorca, Ateneu Pere Mascaró, ATTAC Mallorca, Can Gazà, Institut contra l’exclusió social, CCOO, Consell de la Joventut de les Illes Balears, Dones educadores, Ensenyants solidaris, Entrepobles Mallorca, FACUA, Organització de Consumidors, FAd’AE, Federació Autònoma d’Associacions d’Estudiants, Federació de Corals de les Illes Balears, Federació de Pares i Mares de Mallorca (FAPA), Fòrum Ciutadà de Mallorca, GOB Mallorca, Gremi de Llibreters de Mallorca, Grup Blanquerna, Grup de Professionals de l’Àmbit Social, Joves de Mallorca per la Llengua, Jubilats per Mallorca, Lobby de Dones de Mallorca, Moviment d’Escoles Mallorquines, Obra Cultural Balear, Paraula, centre de serveis lingüístics, Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí, Plataforma pel Tren de Llevant, Plataforma per la continuïtat de RTV Mallorca, Plataforma per la Igualtat, STEI-i, UGT, Unió de Pagesos, Unitat Cívica per la República.

 (Segueix)

Conselleria dĺAgricultura, Medi Ambient i Territori va presentar al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i MarÝ una solĽlicitud de pr˛rroga de cinc anys per complir els lÝmits que estableix la legislaciˇ

trenllevant | 04 Novembre, 2011 16:00

 Nota de la Conselleria.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma elaboraran un nou pla de millora de la qualitat de l’aire per a Palma

 

 

Comentari: I amb aquestes dades volen contiunuar impulsant els transport privat de combustible fòsil i renunciar al tren, un mitjà sostenible i ecològic

 

 (Segueix)

La gestiˇ del transport p˙blic en temps de crisi. Diario de Mallorca 4-11-2011

trenllevant | 04 Novembre, 2011 06:29

PLATAFORMA D'ENGINYERS DE CAMINS

És de tots conegut que en moments de crisi, de manca de recursos i de necessitat de retallar despesa pública, els anomenats serveis públics, els quals, per definició no donen una rendibilitat directa sobre la caixa pública, sinó una rendibilitat només mesurable d´una forma més social, són els que pateixen directament la ferida provocada per les tisores del gestor de torn. En general, aquests arriben a aquesta conclusió després d´una anàlisi amb el mateix punt de vista que tindria l´empresa privada, amb un objectiu ben diferent al de l´administració pública. L´empresa ha de vetllar per la seva rendibilitat, mentre que l´administració ha de vetllar pel bon funcionament dels serveis i infraestructures d´ús comú, amb previsió econòmica però tenint en compte tots els beneficis, a curt, mig i llarg termini.
Com hem de valorar els beneficis dels serveis de transport públic?

 (Segueix)

Els atacs al transport p˙blic, SebastiÓ Bennasar, Diari de Balears 04/11/2011

trenllevant | 04 Novembre, 2011 06:17

La pregunta que s'ha de fer al conseller Company i, per extensió, al Govern del PP és què pensen fer per optimitzar el transport públic a les Illes. Quantes regulacions en contra de l'ús del cotxe privat emprendran per tal de fomentar un transport sostenible i de qualitat, quants carrers tallaran al trànsit rodat a Palma, quants carrils bici posaran, quants espais seran només per als vianants? La resposta, ja la sabem, és zero. I mentrestant, el conseller Company podrà tornar a sortir amb estadístiques per tancar serveis.

El que no han entès aquests senyors és que les estadístiques s'han de mirar d'una altra manera: quants de llits hospitalaris ens hem estalviat gràcies al transport públic? Fins a quin punt millora la qualitat de vida dels ciutadans? I, sobretot, ens hem de preguntar a qui han de votar els ciutadans sense carnet de conduir? A aquells que els posen emperons?

El tren del Llevant i els NIMBY, Miquel Piris

trenllevant | 03 Novembre, 2011 18:22

 

 

Als Estats Units hi ha grups de pressió invertint sumes astronòmiques per intentar fer creure als americans que tenir un sistema sanitari gratuït és pitjor que la conjunció de la grip A, el virus d'Ebola i haver de mirar un capítol de Temporada Alta. A Mallorca hi estam acostumats, que ens intentin prendre el pèl dient-nos que ho fan pel nostre bé. La campanya antiparc en va ser un exemple clar. Cap de les amenaces que van circular com a rumors l'any 2000, abans de la creació del Parc Natural del Llevant, s'ha complert. No ens han prohibit circular de nit amb el cotxe; podem agafar els ous de les gallines, reparar una teula i sembrar el que volguem sense haver de donar explicacions al director del parc; la gent no passa pel mig de les finques i els ciutadans podem anar d'excursió i a cercar bolets a un espai molt més ampli que no abans de la compra de terrenys per part del Govern. Avui hi ha pagesos demanant que s'ampliï el parc per poder-se acollir als ajuts. Per tant, els que empenyien el moviment antiparc amb dois infectes perseguien un objectiu molt diferent al d'alertar la població davant dels "perills" del parc. El que pagava els sopars de porcella o, en el cas de la serra de Tramuntana, les tractorades comandades per Dameto Rólex era el temor que el parc minvés la possibilitat de construir-hi als grans propietaris.

 

Des de fa uns mesos, al Llevant hi ha un petit moviment de característiques similars. En lloc de voler fer creure a la gent que un parc natural és pitjor que una central nuclear, l'objectiu ara és el tren. El punt de partida del moviment van ser atacs anònims, amb males maneres i desqualificacions diverses, que vam rebre diverses persones al web de la revista digital Cap Vermell, un dels nuclis de trobada dels impulsors de la Marxa pel Tren del Llevant del 2008. Al cap de poc temps, naixia un lloc a internet en contra del tren del Llevant. A l'apartat escrit en alemany hi havia un número de mòbil de contacte. En posar-lo al google corresponia a la immobiliària Lago de Son Carrió, propietat d'una senyora alemanya anomenada Claudia Gelabert i que també figura com a presidenta de l'associació Alternativa al tren. Mentrestant, els mateixos antitren també havien creat un grup a Facebook amb aquest nom tan ambigu: tant es pot interpretar que volen una alternativa al tren com que cal donar l'alternativa a aquest transport. Em va sorprendre trobar-hi persones i polítics que havien participat a diverses marxes en favor del retorn del ferrocarril al Llevant. En avisar-ne un parell, em van contestar que, com a norma, deien que sí a totes les adhesions que els demanaven a Facebook. Són les trampes de les noves maneres de comunicar-nos. Així, encara queden força "amics" despistats d'aquesta associació.

 (Segueix)

Els batles a Madrid!

trenllevant | 03 Novembre, 2011 18:10

A la sortida han manifestat que "no fer el tren és una decisió política del Govern Balears. Que els doblers són allà i que sols han d'acordar de quina manera s'ha de fer. Foment està dispost a signar".

 

 (Segueix)

...com si deixÓssim de banda el futur.

trenllevant | 03 Novembre, 2011 06:29

   

El Govern, el tren i el metro

L’increment dels serveis de tren i de metro ha estat un assoliment de l’autogovern, que ara fa marxa enrere

Editorial | 03/11/2011 |

El conseller Company fou ahir molt contundent, clar i precís en el Parlament a l'hora d'explicar que el tren i el metro surten molt més cars al Govern que no els autobusos. Mostrà així a les clares la filosofia de l'actual Consistori: aposta per l'asfalt i no per les vies. Això, a la pràctica, vol dir que avançam cap a una reducció de serveis del transport públic per tal de retallar despeses. També significa un important gir en les estratègies de diferents governs balears que impulsaren el tren i el metro, cosa que no passava quan Mallorca estava molt més supeditada al Govern central.

Quan l'any 1983 s'assolí l'autonomia, només funcionava una línia de tren: la Palma-Inca; la resta havien estat suprimides en el decurs de les dues dècades anteriors. Va ser l'impuls de diversos presidents (Matas, Antich...) el que féu possible més línies de tren i el metro. Ara sembla que tornam enrere, com si Mallorca no pogués mantenir una xarxa de transport ferroviari, com si deixàssim de banda el futur.

Una resposta mÚs de Xisco Antich

trenllevant | 31 Octubre, 2011 18:58

Pep Prieto Nebot I com esta el tema del tren de Llevant? convendria que quan venguéssiu per la zona de llevant dur una explicacio clara
 • Xisco Antich Pep, he parlat amb els Ministeris, a fi de que es facin tots els tràmits, això he demanat. Però en confirmen que ni a Foment ni a Hisenda, el nou Govern ha demanat pel tren, en canvi el Consell si ha demanat per les Carreteres i ja han firmat addendes del conveni.
 • El temps no ens aturarÓ: Dia 6 tots a Son Servera!

  trenllevant | 31 Octubre, 2011 10:35

   (Segueix)

  El GOB amb el tren de Llevant

  trenllevant | 29 Octubre, 2011 06:35

  http://www.gobmallorca.com/web2/component/content/article/38-destacados/313-8a-marxa-pel-tren-de-llevant.html

   

  Visitau la web!

  Qui i per quŔ han robat les pancartes de la 8¬ Marxa del tren?

  trenllevant | 29 Octubre, 2011 06:11

   

  Perquè? ens demanam aquest grup d’homes i dones que formam part i posam cara i ulls a la Plataforma pel tren de Llevant

      Hem estat insultats des de diversos foros d’Internet per defensar una modalitat de transport col·lectiu a la Comarca de Llevant. Ara hem comprovat que han desaparegut les pancartes que feia dos dies que estaven penjades. Perquè?

     Aquest tren és d’interès públic, prioritari al pla de transports i amb estudis que senyalen un milió d’usuaris a l’any quan arribi a Cala Rajada (calen poc més de mig milió per ser una infraestructura rendible econòmicament).

     Tot i que està a mig fer, podem comprendre que hi hagi gent que es sent perjudicada per aquesta infraestructura. El que no podem endevinar són els interessos ocults d’aquells que s’amaguen rere accions antidemocràtiques que impedeixen que un col·lectiu com nosaltres pugui expresar-se lliurement a la Mallorca del segle XXI.

      Repetim, perquè els que reivindicam que el tren es posi en marxa, que s’acabi, ja! hem de rebre el menyspreu, insult, i ara, el robatori per part d’un grupuscle que vista la seva pobresa argumental han decidit passar a l’acció i impedir que nosaltres poguem difondre les nostres en un atac roï a la llibertat d’expressió.

   Consideram que amb aquests fets sols es posen en evidència aquests interessos ocults que volen retrasar l’arribada del tren i que de moment pensam que la Conselleria de Mobilitat no hi te res a veure.

      Per part nostra continuarem esperonant als nostres dirigents perquè reclamin els doblers del conveni a l’Estat i acabar-ho, ja!

   

   (Segueix)

  Pancartes a Capdepera

  trenllevant | 25 Octubre, 2011 22:36

   (Segueix)

  Pancartes a Son Servera

  trenllevant | 25 Octubre, 2011 22:34

   Tot a punt!

   (Segueix)

  Pancartes a Sant Llorenš

  trenllevant | 25 Octubre, 2011 22:33

  Les Illes Balears no tenen AVE. Gabriel Vicens a DM 25-10-2011

  trenllevant | 25 Octubre, 2011 05:22

  Després d´anys de reclamar inversions en tren, reivindicació compartida per tots els partits polítics, el Govern de les Illes Balears signa amb el Govern espanyol (octubre 2008) el primer conveni de Balears en transport ferroviari amb un pressupost global de 443 milions d´euros. Una inversió rellevant i sobradament merescuda, atesa la innegable discriminació històrica en matèria d´inversions estatals en transport públic.


  Aquest conveni, sens dubte, ha estat i és una bona oportunitat per avançar cap un model de mobilitat diferent al que hem heretat i que cada cop es demostra més desfasat i insostenible. Així, durant aquests darrers quatre anys, el Govern no sols ha potenciat el transport públic per carretera sinó que també ha impulsat com mai s´havia fet el transport per ferrocarril.

   (Segueix)
  1 2 3  SegŘent»
   
  Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
  Powered by LifeType - Design by BalearWeb